Gminne Przedszkole w Mysiadle

Gminne Przedszkole w Mysiadle

Do gminnego przedszkola w  Mysiadle, uczęszcza 79 wychowanków do 3 oddziałów.
Zatrudnionych jest 7 nauczycieli oraz 8 osób obsługi.
Obiekt składa się z 4 pomieszczeń dydaktycznych oraz bloku żywieniowego. Całkowita powierzchnia obiektu wynosi ok. 343 m2.

dyr. Anna Seremak

ul. Osiedlowa 10
05-500 Piaseczno

tel.: 756 71 02

www.przedszkolewmysiadle.pl
witamy@gpwm.edu.pl