Zespół Szkół w Lesznowoli

Zespół Szkół w Lesznowoli

Zmodernizowana część szkoły i fragment stadionu

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W LESZNOWOLI
im. NOBLISTÓW POLSKICH

ul. Szkolna 8, 05-506 Lesznowola. tel (22) 757-93-99
www.zsplesznowola.pl; zsplesz@poczta.onet.pl

 

Jesteśmy szkołą z tradycją, ponieważ jej początki sięgają roku 1922!

Placówka składa się z gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola. Naukę pobiera w niej 129 gimnazjalistów, 192 uczniów Szkoły Podstawowej oraz 89 przedszkolaków. Nad ich wykształceniem i wychowaniem czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, licząca 42 nauczycieli.

  • Uczniowie mają do dyspozycji:

bogato wyposażoną bibliotekę,
nowoczesną pracownię komputerową podłączoną do Internetu,
ciekawie urządzone sale lekcyjne (14),
stołówkę,
2 sale gimnastyczne,
siłownię,
świetlicę dla uczniów klas I-III oraz dojeżdżających,
boiska sportowe.

  • Nad uczniami naszej szkoły, oprócz pracowników administracji i obsługi czuwają:

nauczyciele (wszyscy posiadający wykształcenie wyższe),
lekarz,
stomatolog,
pielęgniarka,
psycholog,
pedagog szkolny,
reedukator
logopeda.

  • Szkoła oferuje możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych w ramach:

kół przedmiotowych i zainteresowań,
koła PTTK (rajdy rowerowe i piesze),
koła PCK,
szkolnego teatrzyku "Ananas",
Uczniowskiego Klubu Sportowego "SET" : (siatkówka, lekkoatletyka i szachy),
zajęć wyrównawczych,
zajęć organizowanych przez GOK (koszykówka, siatkówka, taniec).

ATUTY TEJ PLACÓWKI TO:

mało liczne klasy,
dobra baza materialna,
wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
ciekawa oferta zajęć dodatkowych,
liczne sukcesy w różnych dziedzinach (zawody sportowe, konkursy przedmiotowe itp.)na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim (szachy).

 

Szkoła była i jest
ORGANIZATOREM RÓŻNORODNYCH IMPREZ.

Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTTK "Szprycha" podjęło się zorganizowania Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego im. Henryka Gintera, w którym biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich a także osoby dorosłe.

Istniejący na terenie placówki Klub Sportowy LUKS 'SET' Lesznowola był organizatorem następujących imprez sportowych:
- Mistrzostwa Gminy Lesznowola Juniorów w szachach,
- Turnieje Siatkarskie o Puchar Wójta Gminy Lesznowola (dla gimnazjalistów i dorosłych).

Samorząd Szkolny zachęcał w minionym roku szkolnym do większego zainteresowania sztuką filmową. W pierwszym dniu wiosny każda klasa zaprezentowała scenki z wybranego filmu. Uczniowie chętnie wcielili się w role bohaterów, takich dzieł jak: Seksmisja, Sami Swoi, Harry Potter i kamień filozoficzny, Titanic. Shrek. Przygotowano stoiska promujące twórców oraz aktorów. Impreza była okazją do zaprezentowania własnych, często niezwykle twórczych pomysłów i do wspólnej zabawy. Zajęcia w takiej formie służyły integracji zespołów klasowych i pogłębianiu wiedzy o filmie.

Prace przygotowawcze do Dnia Filmu rozpoczęły się na kilka tygodni przed pokazem. Dało się zauważyć ogromne zaangażowanie uczniów, więc i efekty były imponujące. Komisja sędziowska miała twardy orzech do zgryzienia, ale ostatecznie dało się wyłonić zwycięzców, którzy w nagrodę udali się do kina na wybrany przez siebie film. Tak minął kolejny pierwszy dzień wiosny w naszej szkole. 21 marca organizowaliśmy już Piknik Europejski, Dzień Książki, Dzień Filmu. Ciekawe, co samorząd zaplanował w bieżącym roku szkolnym?

Samorząd Szkolny jest corocznie organizatorem konkursu na najlepszą klasę, zabawy Andrzejkowej, Choinkowej (wraz ze Świetlicą Szkolną). Uczniowie mogli również wziąć udział w całorocznym konkursie: "Skrzynka zdrowia".
Młodsze klasy tradycyjnie pamiętają o wydarzeniach takich jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, a pierwszaki przygotowują uroczyste Ślubowanie.
Uczniowie nie zapominają również o okolicznościowych akademiach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 11 Listopada, 3 Maja, Dnia Dziecka.
Klasy biorą udział w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych jedno lub wielodniowych. W szkole jest duża rzesza uczniów uprawiających turystykę kwalifikowaną w zakresie dwóch sekcji Szkolnego Koła PTTK: pieszej i rowerowej. Członkowie klubu mają już na swoim koncie pierwsze zdobyte odznaki.

Szkolne Koło PCK zajmuje się między innymi wspieraniem potrzebujących poprzez zbiórkę datków w ramach różnych akcji charytatywnych. W szkole bardzo prężnie działa teatrzyk szkolny "Ananas".

Zespół Szkół w Lesznowoli to przyjazna szkoła, stwarzająca uczniom dobre warunki do nauki, wypoczynku, rozwijania zainteresowań, zapewniająca uczniom poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa.

dyr.Bogumił Pałczak

ul. Szkolna 8, 05-506 Lesznowola
tel.: /0-22/ 757-93-99, fax: 757-93-53