Zespół Szkół w Nowej Iwicznej

Zespół Szkół w Nowej Iwicznej

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWEJ IWICZNEJ
ul. I. Krasickiego 56, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 750-83-80
www.zspwni.edu.pl; sekretariat.zspwni@gmail.com

 

Zespół Szkół w Nowej Iwicznej jest placówką działającą od 1995 roku w nowym obiekcie dydaktycznym. Jest to szkoła z wielkimi perspektywami rozwoju. 

Szkoła posiada bardzo dobre zaplecze sportowe – dwie sale gimnastyczne, nowoczesne boisko, bezpieczny plac zabaw. Pracownie wyposażone są w sprzęt multimedialny (komputery, rzutniki, tablice multimedialne, telewizory, radiomagnetofony). Nasi uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć bibliotecznych ( np. redagują szkolną gazetkę Gimek), pozalekcyjnych i kółek zainteresowań. Są to m.in. koła przedmiotowe, tabliczka mnożenia dla klas II-III i IV, zajęcia sportowe (również zajęcia ruchowe dla klas I-III) i zajęcia rozwijające zdolności np. plastyczne, szachowe, muzyczne, origami. Zapewniamy naszym dzieciom pomoc doświadczonych reedukatorów, pedagogów i psychologów oraz logopedy. W wyniku intensywnej pracy nauczycieli z dziećmi wyjątkowo uzdolnionymi udało nam się wypracować laureatów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z języka polskiego, matematyki, geografii, przyrody, historii, informatyki. W konkursach organizowanych przez inne instytucje edukacyjne możemy się poszczycić ogromnymi sukcesami. Nasi uczniowie zdobywają najwyższe lokaty w konkursach ortograficznych, recytatorskich, informatycznych, języka angielskiego, plastycznych i sportowych na poziomie gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim (również międzynarodowym). Wszyscy nauczyciele i wychowawcy dbają o to, aby dzieci i młodzież uczyła się nie tylko w budynku szkoły.

Oprócz zajęć dydaktycznych podstawa programowa realizowana jest poprzez:
 Wyjazdy na „ Zielone Szkoły” ,
 wyjazdy na wystawy ,
 targi i warsztaty edukacyjne
 Warsztaty w Centrum Nauki Kopernik,
 Lekcje w Muzeum Powstania Warszawskiego,
 Zajęcia edukacyjne w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa,
 Lekcje muzealne w Zamku Królewskim i Muzeum Ziemi,
 Lekcje muzealne w Wilanowie i Łazienkach Królewskich ,
 Lekcje muzealne w Muzeum w Żelazowej Woli ,
 Zajęcia w plenerze (Powsin, Żabieniec, Głosków, Kawęczyn, Bałtów),
 Uczestnictwo w niedzielnych koncertach Filharmonii Narodowej,
 Uczestnictwo w spektaklach teatralnych (np. Teatr Roma , Teatr Syrena)

Od grudnia 2011 r. klasy pierwsze i grupa„0”b uczą się w nowym budynku przy ul. Zimowej 8a. Dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, mają zapewnioną opiekę świetlicową , logopedyczną i reedukacyjną, obiady oraz zajęcia rozwijające ich zdolności i zainteresowania. {Szczegółowa oferta edukacyjna znajduje się na stronie internetowej szkoły}

Nasza Szkoła Górą. W roku szkolnym 2010/2011 nasi szóstoklasiści osiągnęli najwyższą średnią w gminie ze sprawdzianu po klasie szóstej z wynikiem 31,11 (średnia gminna to 29.61 a krajowa 25.27). W tym samym roku szkolnym z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego uczniowie uzyskali w skali staninowej wysoki poziom ze średnią 29.77 , a z części matematyczno-przyrodniczej bardzo wysoki poziom w skali stanowej, ze średnią 28,90.
 

dyr. Paweł Żurowskiul. I. Krasickiego 56

05-500 Piaseczno
tel.:  (0-22) 750-83-80 / 750-88-89 /  750-88-99

fax.: 750-83-80 w 40

www.zspwni.w-l.pl
sekretariat.zspwni@gmail.com