Zespół Szkół w Mrokowie

Zespół Szkół w Mrokowie

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE
ul. Marii Świątkiewicz 2A, 05-552 Wólka Kosowska, tel. (22) 756-15-55
www.zspmrokow.pl; sekretariat@zspmrokow.pl

 

W skład Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im.  Marii Konopnickiej oraz Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego.

Historia

Po raz pierwszy dzwonek zwiastujący nowy rok szkolny zabrzmiał w Mrokowie
1 września 1923 roku. Na przestrzeni prawie 90-ciu lat zaszły ogromne zmiany, zarówno w strukturze jak i bazie lokalowej szkoły. W latach dwudziestych ubiegłego wieku dzieci uczyły się w  izbach wynajętych od miejscowych gospodarzy. Na początku 1935r. zawiązał się Komitet Budowy Szkoły, działania którego doprowadziły do powstania
w bardzo krótkim czasie nowego budynku z czterema salami lekcyjnymi. Budynek ten przetrwał aż do roku 1996. Długoletnim dyrektorem szkoły była pani Maria Świątkiewicz (1935-1963). Jej imieniem nazwano ulicę, przy której znajduje się szkoła w Mrokowie.

W 1971 r., realizując wcześniejsze plany rozbudowy szkoły, wzniesiono pawilon
z trzema klasami i dwiema pracowniami. Obecnie po gruntownej modernizacji mieści się w nim filia Banku Spółdzielczego w Lesznowoli.

Pamiętną w historii szkoły datą stał się dzień 12 XI 1991r. - uroczyste oddanie do użytku nowego budynku szkoły.

23 V 1995r. Szkoła Podstawowa otrzymała imię wielkiej polskiej poetki
Marii Konopnickiej.
1 IX 1999r. Utworzenie Zespołu Szkół Publicznych, w skład którego weszła sześcioklasowa Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

23 V 2003r. odbyły się główne uroczystości związane z obchodami 80 -lecia istnienia szkoły w Mrokowie.

30 V 2008r. Gimnazjum otrzymało imię poety, księdza Jana Twardowskiego.

Szkoła obecnie

Od września 2012r do Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie uczęszcza 507 uczniów - 301 do Szkoły Podstawowej, 145 do Gimnazjum i 61 do trzech oddziałów przedszkolnych. Łącznie w  Zespole są 24 oddziały. Z tak liczną grupą uczniów pracuje 56 nauczycieli. Jeden nauczyciel z tytułem doktora, wszyscy pozostali posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. Wielu ukończyło studia podyplomowe uzyskując kwalifikacje do nauczania dwóch lub trzech przedmiotów W szkole zatrudnionych jest dwóch psychologów, dwóch pedagogów, dwóch logopedów i dwóch pedagogów terapeutów.

Nad bezpieczeństwem uczniów podczas przechodzenia przez Aleję Krakowską czuwa strażnik szkolny.

Szkoła posiada nowoczesne sale lekcyjne z podłączeniem do Internetu, salę gimnastyczną i  siłownię, dwie pracownie komputerowe, stołówkę i gabinet medycyny szkolnej. Na terenie szkoły działa świetlica i sklepik. W placówce mieści się Publiczno-Szkolna Biblioteka z  bogatym księgozbiorem. Przy szkole urządzony został w pełni profesjonalny ogródek meteorologiczny. Od października 2010 r. uczniowie mają do dyspozycji kort tenisowy i dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią (do piłki nożnej
i  koszykówki). Powodem do dumy dla całej szkolnej społeczności są tereny zielone wokół szkoły, które już od wczesnej wiosny wyglądem przypominają ogród botaniczny.

Szkoła to nie tylko lekcje!

Od wielu lat odbywa się szereg zajęć pozalekcyjnych. Są to koła przedmiotowe i koła zainteresowań, SKS, chór szkolny i zespół instrumentalny.

Bardzo bliskie są nam zagadnienia związane z szeroko rozumianą ekologią. Uczniowie podejmują szereg działań związanych z ochroną środowiska. W ostatnim roku szkolnym wystąpili do rodziców z kampanią „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”.
Od kilku lat prężnie działa koło meteorologiczne, które realizując w ramach NAI projekt „Charakterystyka warunków pogodowych w Mrokowie w okresie zimy 2006/2007” wygrało ogólnopolski konkurs w  kategorii projektów geograficznych. Młodzież wraz
z opiekunem w nagrodę popłynęła w  tygodniowy rejs wzdłuż wybrzeży Chorwacji. Uczniowie szkoły biorą udział w  wielu konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Często odnoszą sukcesy godnie reprezentując szkołę, gminę i powiat.
W bieżącym roku szkolnym laureatem kuratoryjnego konkursu chemicznego została uczennica klasy IIIB gimnazjum – Monika Kamińska. Szczególnymi osiągnięciami szkoła może poszczycić się również w konkursach: recytatorskich (laureaci ostatniego etapu "Warszawskiej Syrenki"), matematycznych, ortograficznych, plastycznych
i  ekologicznych. Aktywnie pracuje nasz Klub Wolontariatu. W  roku szkolnym 2011/2012 trzy uczennice gimnazjum uzyskały tytuł finalisty w  ogólnopolskim konkursie „Mój pierwszy krok w  wolontariat”, a opiekun koła został wyróżniony statuetką Człowieka Dobrej Woli.

W roku szkolnym 2003/2004 nasi gimnazjaliści po raz pierwszy wzięli udział
w wymianie międzynarodowej z niemieckimi rówieśnikami z Schorndorf. We wrześniu 2012r. gościliśmy młodzież węgierską ze swoim opiekunem - nauczycielem języka niemieckiego. W maju b.r. nasi gimnazjaliści spędzą tydzień w Pilisborosjenő (20 km od Budapesztu).

Od kilku lat w szkole działa drużyna zuchowa „Leśni ludzie” i 67 drużyna harcerska.

  Od X 2012 r. gimnazjaliści realizują we współpracy z  CEO program „Jeden świat – kluby filmowe” podejmujący problematykę globalizacji.

Szkoła bierze udział w realizacji wielu programów unijnych.

Pierwszym realizowanym przez gimnazjalistów w latach 2005-2008 był projekt „Szkoła Marzeń”, drugim „Zagrajmy o sukces” (2010-2011). Od września 2010r. obecne klasy trzecie realizują trzyletni program „e-Akademia Przyszłości”.

Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej w  grudniu 2012r. zakończyli udział w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania”.

 

W ostatnich latach w szkole gościli:

 • Kard. Józef Glemp – Prymas Polski
 • Ks. biskup Tadeusz Pikus
 • Ks. biskup Piotr Jarecki
 • Kamila Skolimowska – mistrzyni olimpijska w rzucie młotem z Sydney;
 • Krzysztof Hołowczyc – najsłynniejszy polski kierowca radiowy;
 • Jerzy Engel – były selekcjoner kadry narodowej;
 • Andrzej Zalewski – dziennikarz radiowy, słynne „Eko radio”
 • Anna Jakubczak – finalistka igrzysk olimpijskich w Sydney i Atenach;
 • Paweł Czapiewski- brązowy medalista mistrzostw świata i złoty medalista halowych mistrzostw Europy w biegu na 800 m.
 • Muniek Staszczak – lider zespołu T. Love
 • Barbara Książkiewicz - piosenkarka
 • Magdalena Strużyńska, Dariusz Jakubowski, Cezary Domagała – aktorzy
 • Mariola Pryzwan i Wanda Chotomska – pisarki
 • Małgorzata Flis - malarka

Dużym powodzeniem cieszy się reaktywowana w październiku 2005 r. Szkolna Kasa Oszczędności, a nasi wychowankowie, to najlepiej oszczędzający uczniowie w  gminie.

Powodem do dumy są dotychczasowe wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez OKE w Warszawie.
Są one wyższe niż średnie w województwie mazowieckim i powiecie piaseczyńskim
i plasują nasze gimnazjum w staninie wysokim i bardzo wysokim. Nasi absolwenci bez lęku i kompleksów przekraczają progi wielu renomowanych warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, wiodąc niejednokrotnie prym wśród swoich rówieśników.

Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Z myślą o  naszych przyszłych uczniach w maju 2012 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy tzw.  Mrokowiadę, podczas której gimnazjaliści pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali swoim młodszym kolegom dorobek kół zainteresowań,
w których przez cały rok pracowali.
Tego dnia uczniowie klas szóstych wzięli również udział w zajęciach z języka niemieckiego w  ramach projektu Deutsch-Wagen–Tour realizowanego przez Instytut Goethego w  Warszawie.

 

Na przestrzeni minionych lat szkoła wypracowała już wiele tradycji. Należą do nich między innymi coroczne Wieczornice Bożonarodzeniowe, które zyskały ogromne uznanie wśród szkolnej i lokalnej społeczności. Od kilku już lat tradycją stały się też Wieczory Pasyjne. Po  raz dziewiąty w styczniu b.r. zabrzmiał w  szkole sygnał WOŚP.

Dwunasty rok wydawana jest przez uczniów gazetka szkolna „Echo szkoły”, czwarty rok w  formie elektronicznej”.  

Małgorzata Perzyna

Dyrektor ZSP w Mrokowie