Promocja

Promocja

Pokój nr 108

Agnieszka Anna Adamus, Główny specjalista ds. promocji  gminy

Tel. wew. 121, tel. bezpośredni: /22/ 70 89 121, e-mail.: prasa@lesznowola.pl

Karolina Sobolewska, Inspektor ds. promocji gminy

Tel. wew. 266, tel. bezpośredni: /22/ 708 92 66, e-mail.: k.sobolewska@lesznowola.pl
 

STANOWISKO DO SPRAW PROMOCJI GMINY - ZADANIA I KOMPETENCJE

  • Prowadzenie spraw związanych z redagowaniem i wydawaniem “Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola”.
  • Kontakt z mediami.
  • Przygotowywanie -  w porozumieniu z merytorycznymi referatami -  artykułów prasowych oraz pisemnych stanowisk i oświadczeń organów Gminy.
  • Dystrybucja i rejestracja ogłoszeń prasowych Urzędu Gminy.
  • Przygotowywanie materiałów do wydawnictw promujących gminę (map, folderów, informatorów, katalogów itd.) oraz programów radiowych i telewizyjnych.
  • Prowadzenie spraw związanych z imprezami promującymi gminę, w tym udziału Gminy w targach, konferencjach, publikacjach itp.
  • Bieżąca współpraca z jednostkami o podobnym charakterze w innych instytucjach.
  • Nawiązywanie kontaktów partnerskich i bliźniaczych (w zakresie przesyłanych informacji) z samorządami i instytucjami innych krajów.
  • Prowadzenie strony internetowej Urzędu, aktualizacja informacji o Gminie w internecie.
  • Obsługa Gminnego Systemu Powiadamiania SMS