Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Małgorzata Wiśniakowska

Pokój nr:  7

Tel. wew.: 144

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 144
 

STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Prowadzenie wykazu organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Lesznowola.
 • Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Przygotowywanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 • Przygotowywanie we współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi zgodnie z przepisami prawa konkursów na wykonywanie zadań publicznych.
 • Realizacja zadań publicznych zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Sporządzanie sprawozdań ze współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi.
 • Bieżąca współpraca z jednostkami o podobnym charakterze w innych instytucjach.
 • Opracowywanie propozycji planów budżetowych w zakresie działania.
 • Wprowadzanie danych z zakresu informacji publicznej do BIP.
 • Przekazywanie informacji właściwemu ministrowi ds. administracji publicznej, informacji o adresie URL utworzonej strony BIP, liczbie odwiedzin przedmiotowej strony, zmianach w treści zamieszczonych informacji na stronie BIP urzędu (nie później niż w ciągu 24 godzin od wprowadzenia tych zmian).
 • Prowadzenie dziennika zmian treści informacji publicznych udostępnianych w BIP- oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.
 • Aktualizacja informacji publicznej na stronie Internetu Urzędu Gminy Lesznowola.