Kontrola wewnętrzna

Kontrola wewnętrzna

Zofia Duda

Pokój nr: 3

Tel. wew.: 124

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 124
 

  STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ


1. Przygotowanie do akceptacji Wójta propozycji kwartalnych planów kontroli jednostek organizacyjnych urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Przygotowanie szczegółowych planów kontroli i przeprowadzanie kontroli wg regulaminu kontroli wewnętrznej.
3. Przedstawianie Wójtowi Gminy wyników kontroli wewnętrznej wraz z projektem zaleceń pokontrolnych.
4. Wykonywanie na polecenie Wójta kontroli doraźnych.