Miłosza, Pawła, Tatiany

Ranking Profesora Sobczaka

Ranking Profesora Sobczaka

23 października br. poznaliśmy wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, opracowywanego każdego roku przez prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej wraz z zespołem.

 

 

 

Bezpłatne USG dla Rolników

Bezpłatne USG dla Rolników

30 października zapraszamy lesznowolskich rolników na bezpłatne badania USG w ramach KRUS. Konieczna wcześniejsza rejestracja - ilość miejsc ograniczona!

 

 

VIP Samorządu dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

VIP Samorządu dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola otrzymała prestiżową nagrodę VIP Samorządu 2015, dedykowaną  najbardziej wyróżniającym się samorządowcom w kraju. Nagrody przyznawała Redakcja Magazynu VIP, a laureaci odbierali je podczas uroczystej Gali w Warszawie..

 

 

 

Uwaga Wyborcy - zmiana czasu

Uwaga Wyborcy - zmiana czasu

Wybory 25 października 2015 do Sejmu RP i do Senatu RP.

 

W deszczu - biegiem po dynię

W deszczu - biegiem po dynię

Lesznowolskie Święto Dyni i Bieg po Dynię, to dwie imprezy, które odbyły się w ubiegłą sobotę w Lesznowoli. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy dopisali, a zwycięzcy biegu z poszczególnych kategorii opuścili Lesznowolę z uśmiechami na ustach i dyniami w dłoniach.

 

 

Wójt Lesznowoli Gościem honorowym IV Polish Businesswoman Congress

Wójt Lesznowoli Gościem honorowym IV Polish Businesswoman Congress

W dniach 16-17 października w Warszawie odbyło dwudniowe seminarium dla przedsiębiorczych kobiet - Polish Businesswoman Congress. Gościem honorowym wydarzenia były panie: otwierająca kongres Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która powitała gości kongresu.

 

Biuro Rady

Biuro Rady

Irena Liwińska
Justyna Rączkowska

Tel. wew.:  109

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 109

Iwona Góra

Tel. wew.: 110

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 110

Pokój nr:  107

 

BIURO RADY GMINY - ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy, Komisji Rady Gminy.
 • Opracowywanie materiałów i protokołów z obrad, posiedzeń oraz przekazywanie ich osobom zainteresowanym.
 • Przygotowywanie i zabezpieczenie terminowego doręczenia radnym materiałów pod obrady Rady, Komisji, Konferencji, Szkoleń itp.
 • Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.
 • Opracowywanie, w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady i Komisji.
 • Obsługa narad i konferencji organizowanych przez Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
 • Kompletowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz sprawdzenie, czy zostały parafowane przez radcę prawnego.
 • Udzielanie wszelkiej pomocy radnym w wykonywaniu ich obowiązków.
 • Zabezpieczenie terminowej realizacji ustaleń podjętych na sesjach i posiedzeniach Komisji.
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków od obywateli, wpływających do Przewodniczącego Rady Gminy.
 • Udzielanie informacji interesantom dotyczących pracy Rady Gminy.
 • Udział w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do Sejmu, Senatu, Samorządu Gminy i innych.
 • Czuwanie nad przestrzeganiem terminów wysyłania uchwał Rady Gminy do  Wojewody i RIO.