Sprawy Organizacyjne i Pracownicze

Sprawy Organizacyjne i Pracownicze

Małgorzata Seliga

Jolanta Czyżewska

Pokój nr: 101

Tel. wew.: 120

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 120

 

ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU SPRAW ORGANIZACYJNYCH I PRACOWNICZYCH

    Kadry:
 • Prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu.
 • Prowadzenie spraw osobowych i akt kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem zawodowym pracowników Urzędu.
 • Opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy w porozumieniu z Sekretarzem Gminy i kierownikami referatów .
 • Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu.
 • Prowadzenie obowiązujących ewidencji osobowych, opracowywanie analiz, informacji i sprawozdawczości o sytuacji kadrowej wUrzędzie
 • Prowadzenie archiwum akt osobowych byłych pracowników, wystawianie świadectw pracy i legitymacji służbowych .
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie dyscypliny pracy w Urzędzie.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów, wyjść służbowych i prywatnych oraz odbioru godzin pracowników Urzędu.
 • Prowadzenie ewidencji oraz wypisywanie delegacji służbowych.
 • Składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtwarzania akt sądowych.
 • Prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień i pełnomocnictw.