Lutosława, Normy, Pauliny

Ranking Profesora Sobczaka

Ranking Profesora Sobczaka

23 października br. poznaliśmy wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, opracowywanego każdego roku przez prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej wraz z zespołem.

 

 

 

Bezpłatne USG dla Rolników

Bezpłatne USG dla Rolników

30 października zapraszamy lesznowolskich rolników na bezpłatne badania USG w ramach KRUS. Konieczna wcześniejsza rejestracja - ilość miejsc ograniczona!

 

 

VIP Samorządu dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

VIP Samorządu dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola otrzymała prestiżową nagrodę VIP Samorządu 2015, dedykowaną  najbardziej wyróżniającym się samorządowcom w kraju. Nagrody przyznawała Redakcja Magazynu VIP, a laureaci odbierali je podczas uroczystej Gali w Warszawie..

 

 

 

Uwaga Wyborcy - zmiana czasu

Uwaga Wyborcy - zmiana czasu

Wybory 25 października 2015 do Sejmu RP i do Senatu RP.

 

W deszczu - biegiem po dynię

W deszczu - biegiem po dynię

Lesznowolskie Święto Dyni i Bieg po Dynię, to dwie imprezy, które odbyły się w ubiegłą sobotę w Lesznowoli. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy dopisali, a zwycięzcy biegu z poszczególnych kategorii opuścili Lesznowolę z uśmiechami na ustach i dyniami w dłoniach.

 

 

Wójt Lesznowoli Gościem honorowym IV Polish Businesswoman Congress

Wójt Lesznowoli Gościem honorowym IV Polish Businesswoman Congress

W dniach 16-17 października w Warszawie odbyło dwudniowe seminarium dla przedsiębiorczych kobiet - Polish Businesswoman Congress. Gościem honorowym wydarzenia były panie: otwierająca kongres Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która powitała gości kongresu.

 

Przygotowanie i Realizacja Inwestycji

Przygotowanie i Realizacja Inwestycji

Kierownik:  Andrzej Olbrysz

Pokój nr: 2

Tel. wew.: 123, 132

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 123; /22/ 70 89 132

 

ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

 • Opracowywanie planów realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę.
 • Opracowywanie i przedstawianie Wójtowi Gminy rocznych planów inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac przygotowawczych związanych z planowanymi inwestycjami realizowanymi przez Gminę w tym m.in:

- zlecanie opracowania programów i koncepcji,
- zlecanie opracowania dokumentacji technicznej,
- zlecanie niezbędnych badań i ekspertyz,
- sprawdzanie kompletności dokumentacji.

 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej i założeń wykonawczych do przetargów na wykonanie inwestycji.
 • Opracowywanie dokumentacji do wystąpienia o przyznanie dotacji na realizowanie inwestycji w części technicznej wniosku .
 • Przygotowywanie zleceń dla inspektora nadzoru budowlanego.
 • Wprowadzanie wykonawców na teren budowy.
 • Uzgadnianie formy współpracy rzeczowo-finansowej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie budowy infrastruktury, której realizacja leży w kompetencjach Gminy Lesznowola.
 • Przeprowadzanie kontroli właściwego i terminowego wykonywania prac inwestycyjnych.
 • Koordynacja inwestorska prowadzonych robót.
 • Udział w komisjach odbioru częściowego i końcowego wykonywanych inwestycji.
 • Przeprowadzanie rozliczeń rzeczowo - finansowych z wykonanych inwestycji.
 • Reprezentowanie Urzędu Gminy Lesznowola w ZUD-Piaseczno oraz reprezentowanie Urzędu Gminy w kontaktach z Instytucjami zewnętrznymi(np. SANEPID,PINB) w zakresie uzgodnień dotyczących prowadzonych inwestycji.
 • Przekazywanie zrealizowanych inwestycji użytkownikowi.
 • Nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców i dostawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi.
 • Współpraca ze społecznymi komitetami w zakresie gazyfikacji , zaopatrzenia w wodę , odprowadzania ścieków, budowy dróg, oświetlenia ulicznego.
 • Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych inwestycji.