Franciszka, Konstancji, Salomei

Ranking Profesora Sobczaka

Ranking Profesora Sobczaka

23 października br. poznaliśmy wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, opracowywanego każdego roku przez prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej wraz z zespołem.

 

 

 

Bezpłatne USG dla Rolników

Bezpłatne USG dla Rolników

30 października zapraszamy lesznowolskich rolników na bezpłatne badania USG w ramach KRUS. Konieczna wcześniejsza rejestracja - ilość miejsc ograniczona!

 

 

VIP Samorządu dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

VIP Samorządu dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola otrzymała prestiżową nagrodę VIP Samorządu 2015, dedykowaną  najbardziej wyróżniającym się samorządowcom w kraju. Nagrody przyznawała Redakcja Magazynu VIP, a laureaci odbierali je podczas uroczystej Gali w Warszawie..

 

 

 

Uwaga Wyborcy - zmiana czasu

Uwaga Wyborcy - zmiana czasu

Wybory 25 października 2015 do Sejmu RP i do Senatu RP.

 

W deszczu - biegiem po dynię

W deszczu - biegiem po dynię

Lesznowolskie Święto Dyni i Bieg po Dynię, to dwie imprezy, które odbyły się w ubiegłą sobotę w Lesznowoli. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy dopisali, a zwycięzcy biegu z poszczególnych kategorii opuścili Lesznowolę z uśmiechami na ustach i dyniami w dłoniach.

 

 

Wójt Lesznowoli Gościem honorowym IV Polish Businesswoman Congress

Wójt Lesznowoli Gościem honorowym IV Polish Businesswoman Congress

W dniach 16-17 października w Warszawie odbyło dwudniowe seminarium dla przedsiębiorczych kobiet - Polish Businesswoman Congress. Gościem honorowym wydarzenia były panie: otwierająca kongres Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która powitała gości kongresu.

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lesznowola

Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lesznowola

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Lesznowola:
  • Kancelarii, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola,
  • Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Przyszłości 8, Łazy,
  • pocztą - listem poleconym do Wójta Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego

Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Oświadczenie wnioskodawcy o prawdziwości danych oraz spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Termin i sposób załatwienia:
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Wprowadzenie danych następują niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 7 dni.
Wójt dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Przedsiębiorca otrzymuje zawiadomienie o wpisie do rejestru.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł na konto: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.