Tomera Janina

Tomera Janina

Okręg nr 4 (Wólka Kosowska, Kosów)

Tel. 602 626 252

Członek Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Statutowej, gdzie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego.