Wilcza Góra

Wilcza Góra

  Sołtys: Pan Adam Gawrych,  tel. 502 278 765

W skład Sołectwa wchodzą: Wilcza Góra. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 256,35 ha.

Malowniczy pejzaż Wilczej Góry