Jazgarzewszczyzna

Jazgarzewszczyzna

Sołtys: Pan Marian Lubedkin,   tel. 608 867 053

W skład Sołectwa wchodzą: Jazgarzewszczyzna, Łoziska. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 268,96 ha.

ZABYTKI

U zbiegu ulic Leśnej i Krzywej znajduje się kaplica przydrożna zwieńczona krzyżem, z tablicą erekcyjną z 1949 roku. Przy ul. Leśnej dom mieszkalny z zagrodą - przykład dawnej zabudowy chłopskiej.

Jako ciekawostkę należy podać, że nazwa Jazgarzewszczyzna to jedna z najdłuższych nazw miejscowości w Polsce i jedna z najtrudniejszych do wymowy - zwłaszcza dla obcokrajowcow.

Pobierz plik z artykułem i poznaj historię swojej miejscowości:

 

 

 

Pliki do pobrania: