Władysławów

Władysławów

Sołtys: Pani Renata Tyszewska,  tel. 505 053 255

W skład Sołectwa wchodzą: Władysławów. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 272,56 ha.

Na terenie wsi rosną 4 dęby szypułkowe - pomniki przyrody.


  Zimowy pejzaż Władysławowa