Wola Mrokowska

Wola Mrokowska

Sołtys: Pan Adam Zaborowski, tel. 517 089 933

W skład Sołectwa wchodzą: Wola Mrokowska, Warszawianka.

Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 424,02 ha.

ul. Kwiatowa w Warszawiance