Stefanowo

Stefanowo

Sołtys: Pan Zenon Wójcik,   tel. 602 398 367, 22 7974380

W skład Sołectwa wchodzą: Stefanowo, Leszczynka. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 254,33 ha.


Osiedle mieszkaniowe w Stefanowie