Podolszyn

Podolszyn

Sołtys: Hanna Chmielewska, tel: 509 347 751; 22/ 757 19 15

W skład Sołectwa wchodzą: Podolszyn. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow.182,04 ha.