Nowa Wola

Nowa Wola

Sołtys: Pani Teresa Ziomek,   tel. 505 719 462

W skład Sołectwa wchodzą: Nowa Wola. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 614,43 ha.

Staw w Nowej Woli

UWAGA
Zebranie mieszkańców sołectwa odbędzie się 9  lipca o godz. 17.00. Szczegóły na tablicach sołeckich oraz u Sołtysa.