Mroków

Mroków

Sołtys: Pan Marek Sokołowski,   tel 501 618 685, 22 7561140

W skład Sołectwa wchodzą: Mroków, Stachowo, Kolonia Mrokowska. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 518,11 ha.

ZABYTKI

W Mrokowie znajduje się park krajobrazowy o pow. 4,1 ha, a w jego otoczeniu drewniany dwór z końca XVIII w.  z drewnianymi budynkami gospodarczymi: spochleżem i wozownią. Na terenie parku 3 pomnikowe wiązy szypułkowe.

Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Mrokowie