Marysin

Marysin

Sołtys: Pani Małgorzata Kamola,  tel. 605 780 555, 22 7561684

W skład Sołectwa wchodzą: Marysin. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 126,44 ha.