Magdalenka

Magdalenka

Sołtys: Pani Teresa Piotrowska, tel. 605 898 605.

Strona internetowa:  www.magdalenkaonline.pl

W skład Sołectwa wchodzą: Magdalenka. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 241,74 ha.

Magdalenka jest miejscowością położoną w kompleksie lasów sękocińskich, a charakterystycznym - unikalny elementem ekosystemu jest rozciągająca się na przestrzeni kilku kilometrów wydma piaskowa.

ZABYTKI

W magdaleńskim lesie pomnik ku czci rozstrzelanych w 1942 więźniów z Pawiaka (208 więźniów) i Ravensburck (15 więźniarek). Pomnik zaprojektowała Zofia Pociłowska - była więźniarka Ravensbruck. Przy parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny znajduje się "Centrum Odnowy w Duchu Świętym".

Miejscowość Magdalenka znana jest z tego, iż w pobliżu odbyły się w latach 1988 - 1989 rozmowy poprzedzające "okrągły stół" pomiędzy Lechem Wałęsą a Czesławem Kiszczakiem.

Pomnik w magdaleńskim lesie