Łazy II

Łazy II

Sołtys: Pan Daniel Koźniewski, tel. 503 109 647  

W skład Sołectwa wchodzą: Łazy II, PGR i Radiostacja Łazy. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 246,88 ha.

Na terenie dawnego PGR zachowały się pozostałości parku podworskiego, gdzie znajdują się  2 jesiony wyniosłe - pomniki przyrody.   

Nad Łazami dominuje stacja nadawcza Polskiego Radia zbudowana w 1931 roku - wówczas jako najwyższy maszt radiowy na świecie. Rozbudowana w 1949 roku do wysokości 335 metrów.

 

 

Świetlica w Łazach II