Łazy

Łazy

Sołtys: Pan Konrad Borowski,  tel. 603 123 364, 22 7579991

W skład Sołectwa wchodzą: Łazy. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 418,81.