Lesznowola

Lesznowola

Sołtys: pani Hanna Liwińska - tel. 662 129 736

W skład Sołectwa wchodzą miejscowości: Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Lesznowola PGR Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 622,80 ha.
 

ZABYTKI

Dwór z 2 połowy XVIII w., przebudowany ok. 1950 r. z otaczającą go pozostałością parku podworskiego umieszczone w rejestrze Konserwatora Zabytków. Kaplica przydrożna z 1776r. z kamienną rzeźbą św. Jana Niepomucena usytuowana obecnie przy kaplicy rzymskokatolickiej przy ul. Szkolnej.

 

W Lesznowoli znajduje się najstarsza w gminie szkoła - dziś zmodernizowana i nowoczesna, a także imponujący stadion sportowy.