Mysiadło

Mysiadło

Sołtys: Pani Bożena Obłucka, tel.601 206 973

W skład Sołectwa wchodzą: Mysiadło, Mysiadło KPG. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 200,94 ha. 

ZABYTKI

Willa Ryszarda Eizelego - potomka kolonistów niemieckich.

Mysiadło - część ze stawem i szkołą podstawową

W 2012 roku wokół stawu posadzono 100 sadzonek drzew w ramach programu "Drogi dla Natury"