Jabłonowo

Jabłonowo

Sołtys: Pani Marianna Szeląg, tel. 693 835 068, 22 7267103

W skład Sołectwa wchodzą miejscowości Jabłonowo oraz Kolonia Warszawska.

Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 164,52 ha.