Janczewice

Janczewice

Sołtys: Pani Mirosława Jabłonowska, tel. 509 250 555, (22) 757 93 03
 

W skład sołectwa wchodzi miejscowość Janczewice. Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 246,88 ha.