Garbatka

Garbatka

Sołtys: Pan Mariusz Maladyn, tel. 508 451 424

W skład Sołectwa wchodzą miejscowości: Garbatka, PAN Jastrzębiec.
Sołectwo obejmuje obszar o łącznej pow. 177,94 ha.

ZABYTKI

Jastrzębiec - Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, teren dawnego zespołu parkowo - dworskiego. Zachował się dwór murowany z XVIII w., zabudowania gospodarcze z początku XIX w., całość pod opieką konserwatora zabytków.
 

  Sady w Garbatce