Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr101  poz. 1178, z późniejszymi zmianami ),

Miejsce załatwienia sprawy:


Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 110,
tel. 757-93-40 ( 41, 42 ),
tel. bezpośredni 22 708 92 20
poniedziałek godz. 9.30 – 17.30,
wtorek-piątek godz. 8.00 – 16.00,

Sposób załatwiania sprawy:


Przekształcenie wniosku papierowego CEIDG – 1 na wniosek elektroniczny.
Zaświadczenie o zmianie wpisu CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl)

Wymagane dokumenty :


Wniosek o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG-1,
Wniosek – dostępny w kancelarii urzędu, w referacie pokój 110 lub na stronie internetowej
urzędu /www.lesznowola.pl./ lub /www.firma.gov.pl/

Opłaty:


Zwolnione z opłaty skarbowej.

Czas załatwienia sprawy:


Do 2 dni

Inne informacje:


Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zgłoszenia organowi ewidencyjnemu wszystkich zmian stanu faktycznego i prawnego odnoszących się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu.
Obowiązek ten należy wypełnić w terminie do 7 dni od dnia powstania tych zmian.