Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101  poz. 1178, z późniejszymi zmianami ),

Miejsce załatwienia sprawy:


Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 110,
tel. 22 757 93 40 ( 41, 42 ), wew. 220,
tel. bezpośredni 22 708 92 20
poniedziałek godz. 9:30 – 17:30,
wtorek-piątek 8:00 – 16:00,

Sposób załatwiania sprawy:


Przekształcenie wniosku papierowego CEIDG-1 na wniosek elektroniczny.
Decyzją o wykreśleniu z CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl)

Wymagane dokumenty:


Wniosek o dokonanie likwidacji działalności gospodarczej – CEIDG - 1,
Wniosek - dostępny w kancelarii urzędu, w referacie pokój 110 lub ze strony internetowej /www.firma.gov.pl/

Opłaty:


Nie pobiera się opłat,

Czas załatwienia sprawy:


Do 2 dni