Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( tekst jednolity Dz.U.Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami ),


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 110,
tel. 22 757 93 40 ( 41, 42 ) wew. 220,
tel. bezpośredni 22 708 92 20
poniedziałek godz. 9:30 - 17:30,
wtorek-piątek godz. 8:00 – 16:00,

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia

Wymagane dokumenty:

Wniosek złożony przez przedmiot gospodarczy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wnioski - dostępne w kancelarii urzędu, w referacie pokój 110,

Opłaty:

Zezwolenie – opłata wnoszona do kasy gminy w wysokości odpowiadającej 1\12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Opłaty dokonuje się w kasie gminy

Czas załatwienia sprawy:

od 2 – 3 dni.
 

Pliki do pobrania: