Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 19 listopada 1999r – Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101  poz. 1178, z późniejszymi zmianami ),

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 110,
tel. 22 757 93 40 (41, 42 ) wew, 220,
tel. bezpośredni 22 708 92 20
poniedziałek godz. 9:30 – 17:30,
wtorek-piątek godz. 8:00 – 16:00,

Sposób załatwienia sprawy:

Przekształcenie wniosku papierowego CEIDG-1 na wniosek elektroniczny.
Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG – 1 
Wniosek - dostępny w kancelarii urzędu , w referacie pokój 110 lub na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.waw.pl./ lub /www.firma.gov.pl/

Opłaty:

Zwolniono od opłaty skarbowej.

Czas załatwiania sprawy:

Do 2 dni

Inne informacje:

Ewidencjonowaniu działalności gospodarczej podlega fakt podjęcia działalności przez osoby fizyczne i spółki prawa cywilnego, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile nie podlegają zgłoszeniu do innego rejestru np. spółki jawne, komandytowe. 
 

Pliki do pobrania: