Miłosza, Pawła, Tatiany

Ranking Profesora Sobczaka

Ranking Profesora Sobczaka

23 października br. poznaliśmy wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, opracowywanego każdego roku przez prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej wraz z zespołem.

 

 

 

Bezpłatne USG dla Rolników

Bezpłatne USG dla Rolników

30 października zapraszamy lesznowolskich rolników na bezpłatne badania USG w ramach KRUS. Konieczna wcześniejsza rejestracja - ilość miejsc ograniczona!

 

 

VIP Samorządu dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

VIP Samorządu dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola otrzymała prestiżową nagrodę VIP Samorządu 2015, dedykowaną  najbardziej wyróżniającym się samorządowcom w kraju. Nagrody przyznawała Redakcja Magazynu VIP, a laureaci odbierali je podczas uroczystej Gali w Warszawie..

 

 

 

Uwaga Wyborcy - zmiana czasu

Uwaga Wyborcy - zmiana czasu

Wybory 25 października 2015 do Sejmu RP i do Senatu RP.

 

W deszczu - biegiem po dynię

W deszczu - biegiem po dynię

Lesznowolskie Święto Dyni i Bieg po Dynię, to dwie imprezy, które odbyły się w ubiegłą sobotę w Lesznowoli. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy dopisali, a zwycięzcy biegu z poszczególnych kategorii opuścili Lesznowolę z uśmiechami na ustach i dyniami w dłoniach.

 

 

Wójt Lesznowoli Gościem honorowym IV Polish Businesswoman Congress

Wójt Lesznowoli Gościem honorowym IV Polish Businesswoman Congress

W dniach 16-17 października w Warszawie odbyło dwudniowe seminarium dla przedsiębiorczych kobiet - Polish Businesswoman Congress. Gościem honorowym wydarzenia były panie: otwierająca kongres Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która powitała gości kongresu.

 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1231z późniejszymi zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 110,
tel. 22 757 93 40 (41, 42) wew. 220,
tel. bezpośredni 22 708 92 20
poniedziałek godz. 9:30 - 17:30,
wtorek-piątek godz. 8:00 –16:00,

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji- zezwolenie

Wymagane dokumenty:

Wniosek - dostępny w kancelarii urzędu, w referacie pokój 110,
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców , dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży, pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty:

525 zł - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo
525 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5%do 18% alkoholu ( z wyjątkiem
piwa)
2.100 zł - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu .

Czas załatwiania sprawy:

Do jednego miesiąca.

Inne informacje:

Zezwolenie wydaje się do spożycia oddzielnie w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na następujące rodzaje napojów alkoholowych :
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
- powyżej 4,5 do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- powyżej 18% zawartości alkoholu.
 

Pliki do pobrania: