Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną

Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dn. 10 04 1974 r. (Dz.U.Nr.139 poz. 993, tekst jednolity z 2006r.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 20012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych( Dz.U.2012.1475)
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 t.j.)

Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 106
tel. 22 757 93 40 ( 41, 42 ), wew. 219
tel. bezpośredni. 22 708 92 219
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek –piątek 8:00 – 16:00

Sposób zatwierdzenia sprawy:

Decyzja

Wymagane dokumenty:

Druk zgłoszenia zameldowania na pobyt stały (E1) lub podanie właściciela o wymeldowanie danej osoby odpis lub xero dokumentów stwierdzających uprawnienia wnioskodawcy do danego lokalu / akt własności , decyzja najmu, umowa notarialna

Opłaty:

Druk (E1) nie pobiera się opłaty,
Opłata za wydanie decyzji administracyjnej 10 zł w kasie UG

Czas załatwiania sprawy:

 

Od dwóch miesięcy , z możliwością przedłużenia