Zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dn. 10 04 1974 r. (Dz.U.Nr.139 poz. 993, tekst jednolity z 2006r.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 12 2002 r w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności,

Miejsce załatwiania sprawy:


Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60 , 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 106,
tel. 22 757 93 40 ( 41, 42 ), wew. 219,
tel. bezpośredni. 22 708 92 219
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek-piątek 8.00-16.00,

Wymagane dokumenty:


Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące”
Wniosek- dostępny w kancelarii urzędu, w referacie pok. 106,
Dowód osobisty osoby dokonującej zameldowanie,
Książeczka wojskowa ,
Odpis skrócony aktu urodzenia dla osoby małoletniej,

Opłaty:


Nie pobiera się

Czas załatwiania sprawy :


W dniu stawienia się strony

Inne informacje:


Czynność zameldowania dokonywana jest osobiście lub przez pełnomocnika jak w przypadku zameldowania na pobyt stały, lub tylko przez właściciela lokalu
Ponadto do dokonania zameldowania konieczna jest w każdym przypadku obecność właściciela z dokumentem potwierdzającym własność lokalu i własnym dowodem osobistym.
 

Pliki do pobrania: