Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu stałego

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dn. 10 04 1974 r. (Dz.U.Nr.139 poz. 993, tekst jednolity z 2006
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych( Dz.U.2012.1475)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 106,
tel. 22 757 93 40 ( 41, 42 ) wew. 219,
tel. bezpośredni. 22 708 92 219
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego „
Wniosek - dostępny w kancelarii urzędu, w referacie pokój 106,
Dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania,

Opłaty:

Nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

W dniu stawienia się strony,

Inne informacje:

Stawiennictwo osoby wymeldowującej się obowiązkowe

 

Pliki do pobrania: