Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Sposób załatwienia sprawy:

Taka sama procedura jak przy wymeldowaniu ze stałego miejsca pobytu .
Czynność wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego stosowne pełnomocnictwo potwierdzone przez właściwy urząd.
 

Pliki do pobrania: