Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności oraz poświadczeń zameldowania

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności oraz poświadczeń zameldowania

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dn. 10 04 1974 r. (Dz.U.Nr.139 poz. 993, tekst jednolity z 2006r.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 20012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych( Dz.U.2012.1475)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 106,
tel. 22 757 93 40 ( 41, 42 ) wew. 219
tel. bezpośredni. 22 708 92 219
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Wymagane dokumenty:

Podanie dostępne w referacie lub w kancelarii gminy
Dokument stwierdzający tożsamość

Opłaty:

Opłata skarbowa-17zł w zależności od celu przeznaczenia/zgodnie z obowiązującymi przepisami o opłacie skarbowej/,
Opłaty dokonuje się w kasie gminy

Czas załatwienia sprawy:

W dniu stawienia się strony