Rozpatrywanie wniosków o informacje z zakresu ewidencji ludności

Rozpatrywanie wniosków o informacje z zakresu ewidencji ludności

 

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dn. 10 04 1974 r. (Dz.U.Nr.139 poz. 993, tekst jednolity z 2006
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 19.11.2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  • (Dz. U. Nr 214r. Poz1353)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz.U. 2008 nr. 207.poz.1298)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 106,
tel. 22 757 93 40 ( 41, 42 ) wew. 219,
tel. bezpośredni. 22 708 92 219
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek-piątek 8:00 – 16:00

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych wnioski dostępne są w kancelarii lub referacie gminy
Dowód tożsamości

Opłaty:

31 zł - uiszczane w kasie lub na konto urzędu-39 8022 000 2001 0000 0257 0004