Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ewidencji ludności z dn. 24.09.2010r., poz. 1427 (Dz. U Nr 217 z późn. zm) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.10.2011 r w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności


Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul Gminnej Rady Narodowej 60 , 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro pokój 106
tel. 22 757 9340 ( 41, 42 ), wew. 219
tel. bezpośredni. 22 708 92 219
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego”
Wnioski – dostępny w kancelarii urzędu, w referacie pok.106,
Przedłożenie aktu własności nieruchomości (odpis z księgi wieczystej w przypadku budynku prywatnego) oraz decyzję przydziału, najmu lokalu,
Dowód osobisty osoby dokonującej zameldowania,
Odpis skrócony urodzenia dla osoby małoletniej

Opłaty:

Nie pobiera się,


Czas załatwiania sprawy:

W dniu stawienia się strony,

Inne informacje:

Czynność zameldowania dokonywana jest osobiście.
Ponadto do dokonania zameldowania konieczna jest również obecność osoby właściciela, najemcy lokalu z dowodem osobistym lub pełnomocnika posiadającego stosowne pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza lub właściwy urząd.

 

Pliki do pobrania: