Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"

Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach /Dz. U. Nr 90, poz. 450 ze zm./
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów /Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743/


Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów oraz numerami PESEL.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. GRN 60 05-506 Lesznowola tel.22-70-89-122 pokój nr 1 .
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 - 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Termin i sposób załatwienia:
Wnioski o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przekazywane są do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Jubilatów obchodzących równą, 50 rocznicę pożycia małżeńskiego zgłoszenia można dokonać w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku.
Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie (średnio) około ośmiu miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Ceremonie wręczenia medali odbywają się w Urzędzie gminy w Lesznowoli.