Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05 – 506 Lesznowola, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 22 708 91 19
poniedziałek 930- 1730,
wtorek – piątek 800 - 1600

Sposób załatwienia sprawy:
Postanowienie o wszczęciu postępowania
Ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic oraz zgodności sporządzenia dokumentów z przepisami prawa
Decyzja o zatwierdzeniu rozgraniczenia lub umorzeniu z uwagi na zawarcie ugody zawartej przed geodetą.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek – pisemny (dostępny w kancelarii Urzędu) lub na stronie internetowej gminy.
  • Aktualny wypis z księgi wieczystych, lub inny dokument własności.
  • Operat rozgraniczeniowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dokumentacja techniczna).

Opłaty:
Opłata za wydanie decyzji – 10 zł.
Kasa czynna:
poniedziałek od 930 do1700
wtorek – piątek od 800 do 1530.

Czas załatwienia sprawy:
W zależności od zgromadzenia wymaganej przepisami dokumentacji.
 

Pliki do pobrania: