Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1977r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014r. poz. 518 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05 – 506 Lesznowola, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 - 16:00 ,

Sposób załatwiania sprawy:
Postanowienie o zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego,
Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek – druk dostępny w kancelarii urzędu, na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/.
  • Aktualny wypis z księgi wieczystej.
  • Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej.
  • Wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz kopia mapy zasadniczej
  • Projekt podziału przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykazem zmian gruntowych i protokołem przyjęcia granic nieruchomości.

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej.

Czas załatwiania sprawy:
W zależności od zgromadzonej wymaganej przepisami dokumentacji.

 

Pliki do pobrania: