Nadanie numeru porządkowego nieruchomości w formie zaświadczenia

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości w formie zaświadczenia

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 9 stycznia 2012. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
  • Ustawa z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 ze zm.)


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05 – 506 Lesznowola, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 18
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 - 16:00 ,

Sposób załatwienia sprawy:
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości w formie zawiadomienia.

Wymagane dokumenty:
Wniosek pisemny – druk dostępny w kancelarii urzędu, na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/

Opłaty:
Opłata od wydania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku – nie pobiera się.
Opłata za wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia (istnienia) numeru porządkowego – 17,00
Opłata za wydanie poświadczonej kopii w/w dokumentów – 5,00zł. od każdej pełnej lub zaczętej strony - ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
Opłatę skarbową uiszcza się gotówką w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek urzędu: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018
Kasa czynna:
poniedziałek od 9:30 do17:00
wtorek – piątek od 8:00 do 15:30

Czas załatwienia sprawy:

Od 3 do 7 dni.

 

 

Pliki do pobrania: