Dzierżawa gruntów gminnych

Dzierżawa gruntów gminnych

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2014r. poz. 518 ze zm.)

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05 – 506 Lesznowola ,Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 - 16:00

Sposób załatwiania sprawy:
- Uchwała Rady Gminy lub Zarządzenie Wójta wyrażające zgodę na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność gminy.
- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Ogłoszenie o przetargu
- Wybór oferty
- Zawarcie umowy dzierżawy

Wymagane dokumenty:
Złożenie wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu wraz z wymaganą dokumentacją

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dn. 16.11.2006 o opłacie skarbowej.

Czas załatwiania sprawy:
Od 2 do 6 miesięcy