Wynajem lokalu użytkowego w drodze przetargu ofertowego

Wynajem lokalu użytkowego w drodze przetargu ofertowego

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, gminnym zasobie mieszkaniowym i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21.06.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2014.150)
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (t.j. Dz. U. 2010. 102.651)
  • Ustawa o Samorządzie Gminnym z dnia 8.03.1990 r. (t.j. Dz. U. z 2013.594).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul .Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, Gospodarka Nieruchomościami Komunalnymi
parter, pokój nr 19
tel. 757-93-40 (41,42) wew. 118
Bezpośredni 22 708 91 18
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Sposób załatwienia sprawy:
Rozpatrzenie złożonych ofert przez Komisję Przetargową , przygotowanie procedury przetargowej, akceptacja wyników przetargu przez Wójta Gminy, podpisanie umowy.

Wymagane dokumenty:
Oferta przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

Opłaty:
Opłat nie pobiera się.
Wadium

Czas załatwienia sprawy:
Zgodnie z terminami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu.