Wynajem lokalu mieszkalnego

Wynajem lokalu mieszkalnego

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, gminnym zasobie mieszkaniowym i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21.06.2001 r. ( t.j. Dz. U. Z 2014.150)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul .Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, Gospodarka Nieruchomościami Komunalnymi
parter, pokój nr 19
tel. 757-93-40 (41,42) wew. 118
Bezpośredni 22 708 91 18
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Sposób załatwienia sprawy:
W miarę posiadanych wolnych lokali mieszkalnych komisja na podstawie listy oczekujących na mieszkanie i po sprawdzeniu warunków mieszkaniowych przedstawia do akceptacji Wójta Gminy osobowy przydział lokalu, po akceptacji - podpisanie umowy.

Wymagane dokumenty:
Podanie z uzasadnieniem i przybliżeniem sytuacji mieszkaniowej i materialnej

Opłaty:
Zwolniono od opłaty skarbowej.

Czas załatwienia sprawy:
Ostateczne załatwienie sprawy, tj. zawarcie umowy najmu lokalu uzależnione jest wyłącznie od liczby posiadanych wolnych lokali mieszkalnych.