Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 .03.1985 r. o drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
  • Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 267).
  • Uchwała Nr 377/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dn. 27.06.2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola (Dziennik Urzędu Woj. Mazowieckiego poz. 7791)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul .Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, Referat Dróg i Mostów.
I piętro, pokój nr 105
tel. 757-93-40 (41,42) wew. 207 Bezpośredni 22 708 91 45, 22 708 92 07
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja.

Wymagane dokumenty:
Wniosek – dostępny w kancelarii urzędu, referacie – pok. nr 105 lub na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/.
Szczegółowy plan sytuacyjny.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu lub informacje o sposobie zabezpieczenia robót.
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia lub o zgłoszeniu budowy lub oświadczenie o prowadzeniu inwestycji bez zgłoszenia (zgodnie z art. 29a ust. 1,2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013. Poz. 1409)) lub kopia pozwolenia na budowę/zgłoszenia.
Harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót

Opłaty:
Zwolniono od opłaty skarbowej

Czas załatwienia sprawy:
od 17 do 21 dni.

 


 

 

Pliki do pobrania: