Remont budynków komunalnych, planowanie remontów, ustalenie zakresu niezbędnych prac

Remont budynków komunalnych, planowanie remontów, ustalenie zakresu niezbędnych prac

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, gminnym zasobie mieszkaniowym i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21.06.2001 r. ( t.j.Dz. U. z 2014.150).
  • Ustawa o Samorządzie Gminnym z dnia 8.03.1990 r. (Dz. U. z 2013.594).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul .Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, Gospodarka Nieruchomościami Komunalnymi
parter, pokój nr 19
tel. 757-93-40 (41,42) wew. 118
Bezpośredni 22 708 91 18
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek – piątek 8:00 – 16:00

Sposób załatwienia sprawy:
Przegląd budynków
Ustalenia zakresu prac.
Ustalenie terminu wykonania prac.
Ustalenie sposobu i źródeł finansowania.
Wykonanie remontu.
Nadzór nad wykonywanymi robotami.
Odbiór prac.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie
  • Protokół z wizji lokalnej

Opłaty:
Zwolniono od opłaty skarbowej

Czas załatwienia sprawy:
Awarie i drobne naprawy w trybie natychmiastowym, remonty – w ciągu roku budżetowego.